Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Závěrečné zkoušky

Absolvent tříletého oboru vzdělání obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
Absolvent dvouletého oboru vzdělání obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce

Závěrečné zkoušky

Jednotné zadání závěrečných zkoušek
V měsíci červnu se na naší škole, jako každoročně, uskuteční Závěrečné zkoušky žáků posledních ročníků jednotlivých oborů vzdělání.

I v tomto školním roce se naše škola připojila k Jednotnému zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) v rámci celostátního projektu Nová závěrečná zkouška, řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a za přispění Evropského sociálního fondu.

Využití jednotného zadání u Závěrečných zkoušek je doposud dobrovolné, naše škola však o tento způsob řešení Závěrečných zkoušek projevila veliký zájem, který vyústil v účast pedagogických pracovníků naší školy na tvorbě celostátního zadání JZZZ v oboru Zámečnické práce ve stavebnictví.

V tomto školním roce jsme se k Jednotnému zadání závěrečných zkoušek připojili ve všech pěti oborech vzdělání.

Výhodou pro naše absolventy bude srovnatelnost zadání a náročnosti s jinými školami v České republice v daném oboru, absolvování závěrečné zkoušky vytvořené ve spolupráci s firmami a odbornými organizacemi, potvrzení srovnatelné kvality pro rodiče a zaměstnavatele a získání Certifikátu Nové závěrečné zkoušky v rámci Jednotné závěrečné zkoušky.