Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Studijní obory

Kód oboru Obor vzdělávání Všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty

23-51-E/01

Strojírenské práce - zaměřění zámečnické práce

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Matematika

Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie

Tělesná výchova

Odborné kreslení

Strojírenská technologie

Stroje a zařízení

Technologie

36-67-E/01

Zednické práce

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Matematika

Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie

Tělesná výchova

Odborné kreslení

Přestavby budov

Technologie

Materiály

Strojní zařízení

41-52-E/01

Zahradnické práce

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Matematika

Informační a komunikační technologie

Tělesná výchova

Stroje a zařízení

Základy botaniky

Základy zahradnické výroby

Vazačství a aranžérství

Zelinářství, Ovocnictví

Květinářství

Sadovnictví

75-41-E/01

Pečovatelské služby

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Matematika

Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie

Tělesná výchova

Zdravověda

Epidemiologie a hygiena

Společenská výchova

Technologie

Základy pečovatelství

Psychologie

Sociální služby

66-51-E/01

Prodavačské práce

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Matematika

Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie

Tělesná výchova

Zbožíznalství

Obchodní provoz

Obchodní počty

Řeč a komunikace

Psychologie

Propagace

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Matematika

Anglický jazyk

Tělesná výchova

Práce s počítačem

Estetická výchova

Dramatická výchova

Výchova ke zdraví

Člověk a příroda

Příprava pokrmů

Ruční práce

Rodinná výchova

Zahradnické práce

 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení o zařazení žáka do školy, zřízené pro žáky se zdravotním postižením.

 

Tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

 

Praktická škola dvouletá je ukončena závěrečnou zkouškou.

 

Výuka jednotlivých oboru je realizovaná podle vlastních Školních vzdělávacích programů postupně ve všech ročnících.

 

Školní vzdělávací programy jsou k dispozici ve škole.