Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školská rada

Školská rada Odborného učiliště Kelč

Školská rada je orgán školy umožňující zákonný zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel – Zlínský kraj, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá volební řád. Funkční období členů školské rady je tři roky a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Současná Školská rada, která pracuje při Odborném učilišti Kelč, získala svůj mandát v lednu 2015 a je tvořena třemi členy zvolenými:

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilým žákům - pan Stanislav Pivoda
  • za pedagogické pracovníky OU Kelč - Ing. Hana Tomková
  • za zřizovatele Zlínský kraj - Bc. Martina Schybolová, DiS.

 

 

15.10.2019

Zápis z jednání