Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školní jídelna

Aktuální jídelníček

 

Způsob přihlašování ke stravování:

Žáci, kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, musí u vedoucí školního stravování vyplnit přihlášku, která bude platná po celou dobu studia. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazení do kategorie podle věku, kterého dosáhnou v období právě probíhajícího školního roku (1. 9. až 31.8.). První den neplánované nepřítomnosti se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava na tento den účtována sníženou sazbou (finanční normativ = cena surovin). Pokud strava nebude odhlášena ani další den, bude žákovi účtována plná cena (finanční normativ + režie).

Tím ale nevzniká nárok na odběr stravy! Neodhlášená strava propadá.

 

Odhlašování stravování:

Na telefonním čísle  571 641 321

Odhlašování a přihlašování stravy lze provést osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny vždy den dopředu do 9:00 hodin. Neodhlášená strava propadá.

 

Platby za stravu a způsob platby:

 • Hotově u vedoucí školního stravování
 • Trvalým příkazem na účet školy
 • Převodním příkazem na bankovní účet školy
 • Složenkou

 

Číslo účtu školního stravování: 10006-1600104764/0600, variabilní symbol: osobní číslo žáka (u nových žáků sděleno při nástupu, nebo po telefonu)
Platba musí být provedena do konce předcházejícího měsíce před odběrem stravy

Na začátku školního roku může být platba provedena při nástupu žáka

 

Platný stravovací normativ od 1.9.2022:

Věková kategorie 15 a více let
Ubytování 660 Kč

 

 • Snídaně - normativ je 14,00 až 21,00 Kč, u nás 16 Kč
 • Přesnídávka - normativ je 9,00 až 15,00 Kč, u nás 11 Kč
 • Oběd - normativ je 24,00 až 45,00 Kč, u nás 33 Kč
 • Svačina - normativ je 9,00 až 14,00 Kč, u nás 11 Kč
 • Večeře - normativ je 21,00 až 41,00 Kč, u nás 26 Kč
 • Celkem (celodenní) - normativ je 77,00 až 136,00 Kč, u nás 97 Kč
 • 2. večeře - normativ je 11,00 až 25,00 Kč, u nás 11 Kč

 

Páteční strava zahrnuje snídani (16 Kč), přesnídávku (11 Kč) a oběd (33 Kč), celkem 60 Kč.

Režijní náklady pro kalendářní rok 2022 při neodhlášené stravě jsou 75,00 Kč.

Pitný režim je součástí stravovacího normativu.

 

Označení alergenů
Dle směrnice č.1169/2011 EU a směrnice 2000/89 ES jsou stravovací zařízení od 13.12.2014 povinna u pokrmů označovat alergeny. U našeho stravovacího zařízení jsou alergeny vyznačeny na jídelních lístcích u jednotlivých chodů a je zde přiložen seznam alergenů.