Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Na Krmítku

Odborné učiliště v Kelči navzdory opakující se nepříznivé epidemiologické situaci, pokračuje v ekologických aktivitách a revitalizaci školního parku. Pro tuto v pořadí již čtvrtou část obnovovacího plánu jsme opět využili finanční podporu Zlínského kraje v rámci Dotačního programu Zlínského kraje "Podpora ekologických aktivit v kraji 2020". Projekt příznačně nazvaný „Na krmítku“ je rozdělen na čtyři hlavní části, které jsou určeny jak našim žákům, tak i široké veřejnosti.

V první části jsme se zaměřili na pokračující obnovu zámeckého parku tentokrát výsadbu nových stromů a likvidaci náletu nevhodných rostlin v keřovém pásmu. Protože takto odbornou činnost bychom sami nezvládli, využili jsme techniku a zkušenosti firmy Zahradnictví Jan Čech. Do vlastní výsadby se vzhledem k situaci zapojili převážně zaměstnanci školy a všechny nás příjemně překvapilo, jak nově obnovená část parku prokoukla.

V druhé části, jak napovídá sám název projektu, se zaměřujeme na poznávání a péči o ptactvo a zvěř v zimních měsících. K tomuto enviromentálnímu vzdělávání bude nejen po dobu realizace projektu ale i v budoucnosti sloužit venkovní interaktivní tabule v podobě dřevěného, ručně malovaného pexesa. Žáci jeho prostřednictvím hravou formou poznávají nejrozšířenější zástupce ptačí říše, kteří u nás přezimují, vybrané druhy lesní zvěře a listnatých stromů, a seznamují se i s jejich názvy.

V rámci třetí části zhotovili žáci učiliště pod vedením pana vychovatele krmelec a instalovali krmítka v areálu zahrady pro zimní přikrmování a pozorování lesní zvěře. Napěstovanou slunečnici, mák,
a proso do krmítek dosypáváme průběžně v rámci výuky. Odměnou jsou nám okamžiky
při pozorování ptačích návštěvníků. Větší plody např. kaštanů, žaludů a bukvic jsme věnovali do Obůrky v Horních Těšicích, kde chovají různé druhy spárkaté zvěře, divoká prasata a další zvěř, a kam bychom se rádi ještě během zimy podívali.

Již tradiční se stává čtvrtá část našich projektů, a to jsou tvořivé dílny pro veřejnost. I v této koronavirové době se nám již podařily zrealizovat dvě ze tří naplánovaných. První tvořivá dílna na začátku prosince byla zaměřena na zhotovení netradičních krmítek z přírodních materiálů, jako jsou dřevěné špalky nebo šišky. Hlavním cílem bylo šířit osvětu, čím a kdy přikrmovat ptáky v zimě a jakým potravinám se vyhnout. Druhou tvořivou dílnu jsme zrealizovali před vánočními svátky společně s dětmi z Mateřské školky v Kelči. Dětem jsme hravou formou předávali informace o krmení ptáčků v zimě, v zámeckém parku a v sadu jsme umisťovali a plnily krmítka. Pozvání na tvořivou dílnu přijal i soused myslivec. Ten děti připomněl, kteří zvířecí návštěvníci můžou krmelec v zimě navštívit a společně je pak poznávali na fotografiích.

Věříme, že se nám v brzké době podaří ukončit celý projekt poslední tvořivou dílnou a všem, kteří se na jeho realizaci podíleli a budou podílet, mnohokrát děkujeme a těšíme se na společně strávené chvíle v přírodě a s přírodou.

 

EVVO koordinátor: Pavla Honešová