Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pomůžeme ti!

Po celý rok 2016 jsme na Odborném učilišti realizovali projekt s názvem „Pomůžeme ti“ zaměřený na prevenci rizikových typů chování, který spolufinancoval Zlínský kraj.

Aktivity projektu byly zaměřeny na práci s problémovými třídními kolektivy a výchovnými skupinami na internátě. Na základě získaných znalostí a s pomocí odborné diagnostiky jsme vytipovali kolektivy se zvýšenou možnost šikany díky existenci skupiny agresivnějších žáků a skupiny mentálně slabších žáků. V první řadě jsme se zaměřili na vzdělávání v této oblasti nejen třídních učitelů, ale také vychovatelů z internátu školy. Tito pedagogičtí pracovníci absolvovali náročné, ale podnětné školení vedené specializovanými akreditovanými lektory z P- centra Olomouc.

 

S nejrizikovějšími kolektivy byl zrealizován třídenní sportovně preventivní pobyt s příznačným názvem ,,Na jedné lodi“ v krásném prostředí Hostýnských vrchů. Nepřízeň počasí a vybrané aktivity vytvořily náročné prostředí zaměřené hlavně na navazování vztahů, spolupráci, ale také na posílení sebedůvěry slabších žáků.

Celý tento projekt byl ukončen v prosinci 2016, a jak ukázala následná diagnostika tříd, tak mezi sledovanou skupinou žáků žádné projevy šikany nejsou. Žáci mezi sebou mají dobré vztahy. Příjemným zjištěním pro nás bylo, jak na konci sportovně preventivním pobytu skupina pomáhala výrazně slabším spolužákům a při náročné turistice je ochraňovala.

 

Ing. Hana Tomková, koordinátor aktivit

 

zk_logo.png (PNG 512x284px )