Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Návrat ke košíkářství

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 

Odborné učiliště Kelč realizuje od března 2015 do května 2016 projekt „Návrat ke košíkářství“, který je v rámci podprogramu podpory ekologických aktivit v kraji spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 

zk_logo.png (PNG 512x284px )

Jak říká sám název projektu, chceme udržet poslední zbytky tradic řemesla, které bylo v minulosti vyučovaným oborem na naší škole. K plánovaným aktivitám projektu patří výsadba nové vzorové vrbovny na pozemku školy, vytvoření zázemí pro údržbu, sklizeň a zpracování proutí, a jeho využití při zhotovování základních košikářských výrobků tradičními postupy. Pro praktickou výuku budou vytvořeny metodiky s využitím digitálních technologií s reálnými ukázkami a postupy zpracování vrbového proutí na smysluplné košikářské výrobky. Předpokládáme využití těchto metodik jak v rámci výuky praktického vyučování a odborného výcviku na našem učilišti, tak i pro širokou veřejnost v rámci zájmových aktivit. Neoddělitelnou součástí projektu je i prezentace košikářských výrobků nejen v rámci školy, ale i na akcích města a místního zahrádkářského svazu.

 

Šesté setkání s lektory

V předposledním únorovém týdnu proběhlo v zahradnické pracovně na učilišti poslední, tedy šesté setkání s manžely Navrátilovými, kteří lektorovali pedagogy v tvůrčí činnosti s prací s vrbou. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem. Po dobu, kterou se nám věnovali, jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku pletení různými technikami a vytvořili si jednoduché výrobky. Šlo o vrbové koule, dno košíku, ze kterého se dále nejen upletl košík, ale také podložka na aranžování. Také třeba kužely, které jsme pletli z vrby, se dají využít k sezónnímu aranžmá, jak za nedlouho na velikonoční přízdobu, nebo v zimě na vánoční. Vrbový kužel se dá využít jako opora pro fazole nebo břečťan do zahrádky.

Vzhledem k propojení projektu s výukou, zařadili jsme tuto rukodělnou činnost do odborného výcviku. Vloni založený vrbový prutník, letos žáci sklízeli k pletení a pracovali na dně košíku a zkoušeli si uplést i kužel. Někomu to šlo ihned pěkně od ruky, někteří potřebovali větší pomoc, ale i tak se jim výrobky povedly.

 

Prezentace projektu „Návrat ke košikářství“

V rámci „Velikonoční tvořivé dílny“ pořádal Městský úřad v Kelči, Městská knihovna v Kelči a TOM Myšáci Kelč velikonoční tvoření. Zde jsme představili zájemcům z řad veřejnosti náplň projektu OU Kelč „Návrat ke košíkářství“. Účastníky jsme nejen teoreticky seznámili s pěstováním vrbového proutí, s historií a pomůckami při jeho zpracování, ale také s konkrétními postupy a výrobky. Součástí byla i výstavka hotových výrobků upletených při projektových seminářů. Projekt prezentovali kromě lektorů kurzu také naši pedagogičtí pracovníci a žáci. Prakticky si účastníci za odborné pomoci vyzkoušeli užití proutí ve velikonoční vazbě, pomlázky nebo proutěných květů.

Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na stránkách http://oukelc.rajce.idnes.cz/Prezentace_proj._Navrat_ke_kosikarstvi_-_Kelc/