Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt Nevzdáme to!

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

 

Odborné učiliště Kelč realizuje od května 2015 do prosince 2015 projekt „Nevzdáme to!“, který je v rámci podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování podpořen formou finanční dotace Zlínským krajem.

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vztahů v třídních kolektivech se zaměřením na zlepšení klimatu a týmové spolupráce žáků jednotlivých tříd jako účinné prevence rizikového chování. Jedním z prostředků jak toho dosáhnout, je rozvoj osobnosti pedagoga a jeho metodické a praktické vybaveni, tak aby byl schopen zpočátku pod vedením odborníka z praxe, tvůrčího působení na kolektiv třídy. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny i aktivity projektu, kdy po úvodní diagnostice je hlavní důraz kladen na cílenou práci s kolektivy vybraných problémových tříd a příslušné vzdělávání pedagogů.

 

zk_logo.png (PNG 512x284px )