Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Délka přípravy: 2 roky
Určeno pro: hochy a dívky
Podmínky pro přijetí: splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení: závěrečné vysvědčení
Popis oboru: vzdělávání umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu jednoduchých cinností v oblastech praktického života