Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Délka přípravy: 3 roky

Určeno pro: hochy a dívky
Podmínky pro přijetí: ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list
Popis oboru: pečovatelské práce a práce u lůžka ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, provozní práce v provozech kuchyní a prádelen,při opravách prádla a úklidu, úkony pečovatelské služby v zařízeních s pečovatelskou službou, v ústavech sociální péče a v domácnostechimobilních občanů