Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hlavní info

Povinně zveřejněnované informace

 

  1. Název

Odborné učiliště Kelč

 

2. Důvod a způsob založení

Právní forma: příspěvková organizace.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol jsou součástí školy také školní jídelna a internát.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační schéma školy

Organizační schéma školy

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: č.p. 1, 756 43 Kelč
Úřední hodiny: pondělí-pátek: 7-15.00 hodin
Telefonní čísla: škola, internát a jídelna: 571 641 321, ředitel: 571 641 403
Fax: 571 641 403
Adresa internetové stránky: www.oukelc.cz
Elektronické adresy

 

5. Případné platby lze poukázat (úhrada ubytování a stravování, finanční dary)

Úhrada ubytování a stravy: číslo účtu/kód banky: 10006 – 1600104764/0600
Případné finanční dary: číslo účtu/kód banky: 1600104764/0600

 

6. Identifikační číslo

00843318

 

7. Dokumenty školy

Školní vzdělávací program a další dokumenty k nahlédnutí také u ředitele školy

 

8. Výroční zprávy školy

 

9. Žádosti a informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Žádat lze:

  • Ústně: žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
  • E-mailem: oukelc@oukelc.cz. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování, kterou se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
  • Písemně: č.p. 1, 756 43 Kelč. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování , není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím školy (č.p. 1, 756 43 Kelč), a to buď písemně nebo ústně po předchozí domluvě v úředních hodinách.

 

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře

přihláška ke studiu: prihlaska.pdf (PDF 72.21 kB)

 

13. Školská rada

 

14. Harmonogram školního roku

 

15.  Rozpočet školy

 

16. Partneři školy

Český zahrádkářský svaz