Cookie Consent by Free Privacy Policy website

A jedeme dál 😊

Jak jsme si všichni v posledních letech zvykli, naplánované akce se díky opatřením proti Covidu 19 odkládaly, rušily, nebo proběhly pouze v omezeném počtu. Sport, společenské a kolektivní pracovní činnosti byly po jistou dobu zakázány, a dokonce za ně hrozil postih. O to více nás všechny těší, že aktivity běžné v letech minulých zažívají v posledních týdnech opět renesanci a zvyšuje se i zájem o ně.

Po půlročním školním rozjezdu jsme začali prověřovat své „znovu objevené“ pracovní dovednosti v učilištních oborových soutěžích. Pro žáky 1. a 2. ročníků oborů zahradnické, zednické, zámečnické, prodavačské a pečovatelské práce to byla zkouška, zda dokáží splnit daný úkoly pod časovým a odborným tlakem, pro třeťáky možnost zjistit, co ještě potřebují doladit k závěrečným zkouškám.

Po dvouleté odmlce zorganizovala naše škola pro žáky zahradnického oboru, ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem, 29. března 13. ročník aranžerské soutěže Zámecké vázání. Účast šesti tuzemských a jednoho zahraničního učiliště přinesla do našich zahradnických prostor nejen tvořivou a soutěživou atmosféru, ale i chuť sdílet radosti a strasti uplynulého období. Dekorace přírodní bedýnky a velikonoční svícen, jenž byly úkoly celkem 14 soutěžících, zdobily následně boční oltáře po velikonoční období v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči.

Nejen tato tradiční soutěž nás však vrací do běžných kolejí …,

… ale i při sportu znovu objevujeme své málem již zapomenuté pohybové schopnosti a aktivity. Nejprve jsme vyvezli žáky praktické školy dvouleté na Troják na biski (což je speciálně upravená pomůcka, která umožní sjíždění lyžařského svahu i osobám s těžším postižením). Následoval lyžařský kurz, kde se žáci prvních ročníků seznámili s touto překrásnou, však pro některé doposud nepoznanou sportovní aktivitu. Obě akce se vydařily a přinesly pozitivní zážitky všem zúčastněným, a to i díky vlídnému přístupu Ski areálu Troják a sponzorům, kteří poskytli lyžařské vybavení. Sportování se obnovuje i na každodenní bázi v rámci hodin tělesné výchovy, kroužků na internátě i samostatné činnosti žáků. Z těchto aktivit se vyprofiloval i úspěšný smíšený žákovský tým, který na nadregionálním turnaji v přehazované v Mohelnici nepoznal hořkost porážky a s přehledem obsadil příčku nejvyšší. V plném proudu příprav jsou i další sportovní akce na naší škole, jako např. Olympijský běh, celoškolní sportovní den, či turnaj v malé kopané pro žáky OU nejbližších krajů.