Adaptační aktivita OU Kelč pro třídní kolektivy - den v Teplicích nad Bečvou

Začal školní rok a my žáci jsme se po mnoha pauzách opět vrátili do školy. Pro některé to byla a je velká změna, narušení prázdninových zvyků, kdy jsme téměř „nic“ nemuseli. Aby nás (třídy 2.F a 3.F oboru prodavačské práce) naše třídní učitelky povzbudily k dodržování pracovního režimu, připomněly školní prostředí a kolektiv spolužáků, zorganizovaly pro nás v prvním školním týdnu zábavné dopoledne v Teplicích nad Bečvou. Na programu nemohla chybět návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní a poté tréning šikovnosti a spolupráce při minigolfu na teplických tenisových kurtech.

Počasí nám přálo, a protože jeskyně nikdy nezklamou svou krásou a zajímavostí, byla prohlídka poučná (jeskyně v Teplicích jsou nejteplejší a jedinečné v ČR), poutavá, ale i dobrodružná (ocitli jsme se na pár minut v úplné tmě a tichu).

Po nezbytném občerstvení kyselkou a zmrzlinou, jsme se přesunuli k minigolfu, kde jsme se opravdu všichni zapojili do hry. A jelikož někteří z nás drželi golfovou tyč opravdu poprvé, opustili jsme od vyhodnocení. Všichni dostali pochvalu od třídních učitelek za aktivní zapojení dohry, při které jsme se dobře pobavili.

Myslíme si, že toto dopoledne splnilo svůj úkol, protože jsme ho strávili společně, připomněli si na koho se ve třídě můžeme spolehnout a kdo bude potřebovat naši pomoc, aby si opět na školní povinnosti zvykl.

 

Kolektiv tříd 2.F a 3.F za dohledu Hany Stromšíkové