Podzimní projektový den aneb Den krizové připravenosti

Podzimní projektový den aneb Den krizové připravenosti

Často je nám líto času, který musíme strávit na nějakém školení, ale současně se nikdo z nás nechce dostat do situace, kdy bude muset řešit otázku přežití nebo se ocitne v ohrožení života. Proto každý rok připravujeme pro žáky Odborného učiliště zábavnou a zážitkovou formou „návody“, jak se zachovat např. při živelné pohromě, požáru či napadení školy. V okolí Kelče vždy stanovíme cíle a záchytná krytá stanoviště, aby žáci měli k jednotlivým aktivitám prostor a zázemí. Letošní trasa začala u tělocvičny učiliště, kde se všichni sportovně „nabili“ netradičními disciplínami, a pak pokračovali nahoru k zednické pracovně. Zde si žáci připomněli živelné pohromy typické pro naše podnebí a cvičně si zabalili evakuační zavazadlo. Na stanovišti v Hasičském domě bylo zinscenováno přepadení a postup, jak reagovat, jaká pravidla dodržovat. Další postupný cíl byl na Befarku. Zde žáci museli pomocí improvizovaných pomůcek ošetřit zraněného spolužáka a transportovat jej na určené místo. našli obvazy a různé pomůcky pro zraněného a následoval transport. Na posledním stanovišti Na Valše žáci uhasili pomyslný závěrečný oheň.

Počasí nám bylo po celý den nakloněno, žáci s vyučujícími měli dostatečný prostou spolu po prázdninách neformálně komunikovat, utužovat tak třídní kolektiv a poznat krásy a zajímavosti města Kelče.

Tímto současně děkujeme všem složkám, které nám zdarma poskytly zázemí k realizaci tohoto úspěšného Dne krizové připravenosti.

 

Za organizační tým Hana Stromšíková