Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Podzimní projektový den aneb Den krizové připravenosti

Podzimní projektový den aneb Den krizové připravenosti

Často je nám líto času, který musíme strávit na nějakém školení, ale současně se nikdo z nás nechce dostat do situace, kdy bude muset řešit otázku přežití nebo se ocitne v ohrožení života. Proto každý rok připravujeme pro žáky Odborného učiliště zábavnou a zážitkovou formou „návody“, jak se zachovat např. při živelné pohromě, požáru či napadení školy. V okolí Kelče vždy stanovíme cíle a záchytná krytá stanoviště, aby žáci měli k jednotlivým aktivitám prostor a zázemí. Letošní trasa začala u tělocvičny učiliště, kde se všichni sportovně „nabili“ netradičními disciplínami, a pak pokračovali nahoru k zednické pracovně. Zde si žáci připomněli živelné pohromy typické pro naše podnebí a cvičně si zabalili evakuační zavazadlo. Na stanovišti v Hasičském domě bylo zinscenováno přepadení a postup, jak reagovat, jaká pravidla dodržovat. Další postupný cíl byl na Befarku. Zde žáci museli pomocí improvizovaných pomůcek ošetřit zraněného spolužáka a transportovat jej na určené místo. našli obvazy a různé pomůcky pro zraněného a následoval transport. Na posledním stanovišti Na Valše žáci uhasili pomyslný závěrečný oheň.

Počasí nám bylo po celý den nakloněno, žáci s vyučujícími měli dostatečný prostou spolu po prázdninách neformálně komunikovat, utužovat tak třídní kolektiv a poznat krásy a zajímavosti města Kelče.

Tímto současně děkujeme všem složkám, které nám zdarma poskytly zázemí k realizaci tohoto úspěšného Dne krizové připravenosti.

 

Za organizační tým Hana Stromšíková