Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OBOROVÁ UČILIŠTNÍ SOUTĚŽ PRODAVAČŮ V ROCE 2024

Přehoupl se nový rok a opět žáky oboru prodavačské práce čekala odborná soutěž. V pátek před jarními prázdninami si žáci mohli vyzkoušet a prověřit co se během výuky naučili nebo v čem se za uplynulé období zdokonalili. Ze tří ročníků se zúčastnilo celkem 18 žáků. Organizace soutěže je zaměřena nato, aby si žáci vyzkoušeli a prověřili svou pracovní dovednost a získané vědomosti. Žáci byli rozděleni po ročnících a vlastní soutěž probíhala na naší škole v prostorách druhého poschodí. Disciplíny začaly znalostním testem a paragonem, poté následovalo společné balení bonboniéry a láhve, kde byl stanovený časový limit a bodoval se samozřejmě i vzhled. Soutěž po přestávce pokračovala úkoly, na kterých se žáci střídali – vracení hotovosti, seřazení zboží podle záruční lhůty, poznávání vzorků zboží, vytvoření cenovky a třízení zboží podle skupin DPH. Všichni žáci dali do soutěže co nejvíce ze svých znalostí a zručnosti. Pro zpestření čekání na jednotlivé části byla ve zmíněných prostorách připravena aktivita hledání indicií, ze kterých pak účastníci vyluštili tajenku. Na závěr dopoledne byli žáci seznámeni s výsledky a vyhodnocena první místa za každý ročník a navíc oceněn „Šikula oboru prodavačské práce“, a to jedna žákyně třetího ročníku. Jsme rádi, že to byla právě třeťačka, protože v letošním ročníku jsme úkoly zaměřili právě na žáky, kteří budou v červnu skládat závěrečné zkoušky. Věříme, že i pro všechny ostatní bylo toto měření „sil“ inspirací, jak zlepšit své dovedností a um.

zapsala Hanka Stromšíková