Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

 

 

5.5.2022

Zahradníci všech tří ročníků se po dvou letech odmlky měli možnost opět zúčastnit svátku květin na Flóře Olomouc - pod názvem Květy a světy, aneb koloběh života. Žáci si na výstavě v hlavním pavilonu A prohlédli jakým způsobem se dají řešit velkorozměrové expozice a co sdělují návštěvníkům. Během exkurze si prohlubovali znalosti v jarních cibulovinách, balkonových rostlinách, řezaných květech a trvalkách, ovocných keřích a stromech a také zahradnických mechanizačních prostředcích. Současně jsme v Olomouci navštívili Florcentr s.r.o., kde žáky pan majitel provedl výrobními, pěstitelskými a prodejními prostorami. Užitečnou názornou ukázkou pro žáky byly nové technologie přípravy předpěstování, pěstování, ochrany rostlin, expedice a prodeje převážně letniček, balkonových rostlin, zeleniny a bylinek. Neméně významným přínosem byly hrnkovací stroje na sázení rostlin do květináčků, systémy závlah, pěstební stoly a transport rostlin v pěstebních jednotkách. Nejvíce žáci ocenili, že mohli vše vidět za běžného provozu.  

21.4.2022

Jak jsme si všichni v posledních letech zvykli, naplánované akce se díky opatřením proti Covidu 19 odkládaly, rušily, nebo proběhly pouze v omezeném počtu. Sport, společenské a kolektivní pracovní činnosti byly po jistou dobu zakázány, a dokonce za ně hrozil postih. O to více nás všechny těší, že aktivity běžné v letech minulých zažívají v posledních týdnech opět renesanci a zvyšuje se i zájem o ně.

19.4.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci!

17.12.2021

19.9.2021

Začal školní rok a my žáci jsme se po mnoha pauzách opět vrátili do školy. Pro některé to byla a je velká změna, narušení prázdninových zvyků, kdy jsme téměř „nic“ nemuseli. Aby nás (třídy 2.F a 3.F oboru prodavačské práce) naše třídní učitelky povzbudily k dodržování pracovního režimu, připomněly školní prostředí a kolektiv spolužáků, zorganizovaly pro nás v prvním školním týdnu zábavné dopoledne v Teplicích nad Bečvou. Na programu nemohla chybět návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní a poté tréning šikovnosti a spolupráce při minigolfu na teplických tenisových kurtech.

19.9.2021

Často je nám líto času, který musíme strávit na nějakém školení, ale současně se nikdo z nás nechce dostat do situace, kdy bude muset řešit otázku přežití nebo se ocitne v ohrožení života. Proto každý rok připravujeme pro žáky Odborného učiliště zábavnou a zážitkovou formou „návody“, jak se zachovat např. při živelné pohromě, požáru či napadení školy. V okolí Kelče vždy stanovíme cíle a záchytná krytá stanoviště, aby žáci měli k jednotlivým aktivitám prostor a zázemí. Letošní trasa začala u tělocvičny učiliště, kde se všichni sportovně „nabili“ netradičními disciplínami, a pak pokračovali nahoru k zednické pracovně. Zde si žáci připomněli živelné pohromy typické pro naše podnebí a cvičně si zabalili evakuační zavazadlo. Na stanovišti v Hasičském domě bylo zinscenováno přepadení a postup, jak reagovat, jaká pravidla dodržovat. Další postupný cíl byl na Befarku. Zde žáci museli pomocí improvizovaných pomůcek ošetřit zraněného spolužáka a transportovat jej na určené místo. našli obvazy a různé pomůcky pro zraněného a následoval transport. Na posledním stanovišti Na Valše žáci uhasili pomyslný závěrečný oheň.


Zobrazit více