Odborné učiliště Kelč

Oficiální stránky školy

Aktuality

Zobrazit archiv aktualit

20.10.2021

videa k jednotlivým oborům

19.9.2021

Začal školní rok a my žáci jsme se po mnoha pauzách opět vrátili do školy. Pro některé to byla a je velká změna, narušení prázdninových zvyků, kdy jsme téměř „nic“ nemuseli. Aby nás (třídy 2.F a 3.F oboru prodavačské práce) naše třídní učitelky povzbudily k dodržování pracovního režimu, připomněly školní prostředí a kolektiv spolužáků, zorganizovaly pro nás v prvním školním týdnu zábavné dopoledne v Teplicích nad Bečvou. Na programu nemohla chybět návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní a poté tréning šikovnosti a spolupráce při minigolfu na teplických tenisových kurtech.

19.9.2021

Často je nám líto času, který musíme strávit na nějakém školení, ale současně se nikdo z nás nechce dostat do situace, kdy bude muset řešit otázku přežití nebo se ocitne v ohrožení života. Proto každý rok připravujeme pro žáky Odborného učiliště zábavnou a zážitkovou formou „návody“, jak se zachovat např. při živelné pohromě, požáru či napadení školy. V okolí Kelče vždy stanovíme cíle a záchytná krytá stanoviště, aby žáci měli k jednotlivým aktivitám prostor a zázemí. Letošní trasa začala u tělocvičny učiliště, kde se všichni sportovně „nabili“ netradičními disciplínami, a pak pokračovali nahoru k zednické pracovně. Zde si žáci připomněli živelné pohromy typické pro naše podnebí a cvičně si zabalili evakuační zavazadlo. Na stanovišti v Hasičském domě bylo zinscenováno přepadení a postup, jak reagovat, jaká pravidla dodržovat. Další postupný cíl byl na Befarku. Zde žáci museli pomocí improvizovaných pomůcek ošetřit zraněného spolužáka a transportovat jej na určené místo. našli obvazy a různé pomůcky pro zraněného a následoval transport. Na posledním stanovišti Na Valše žáci uhasili pomyslný závěrečný oheň.

Kalendář událostí

Zobrazit archiv událostí

O škole


Škola se nachází v městečku Kelč, v podhůří Hostýnských vrchů, na pomezí Valašska a Hané. Svou historii začala psát v budově starobylého renesančního zámku 28. 5. 1928 jako ústav České zemské péče pro mládež. Má tedy více než 80-ti letou tradici .. Více o historii


Partner Partner Partner Partner Partner Partner