S nastupujícím podzimem je spojen nejen návrat žáků do školních lavic, ale také sklizeň nejrůznějších zemědělských plodin. Pod názvem „Dým bramborové natě“ se ukrývá enviromentální aktivita žáků OU Kelč, kterou jsme zrealizovali hned první týden školního roku 2019/2020.

Současná mládež, bydlící ve městech zpravidla neví, jakým způsobem se základní zelenina nebo okopaniny pěstují. Proto jsme s žáky zahradnického oboru na jaře, v rámci odborné výuky, brambory ručně „tzv. pod motyku“ vysadili. Během jejich vegetace jsme je ošetřovali, okopávali a sbírali mandelinky. Nyní počátkem září nastala doba sklizně. Skupina nejsilnějších žáků pod vedení pana učitele brambory pluhem vyorávala a ostatní bramborové hlízy vybírali, třídili a ukládali do bedýnek. Během této činnosti jsme společně probírali význam lokálních zdrojů, význam půdy pro obživu a její hospodárné využití. Mnohé např. udivilo to, že brambory jsou čtvrtou nejdůležitější surovinou. Celou akci „dým bramborové natě“ završilo společné pečení brambor v ohni a připomenutí tradic našich předků, které jsou s tímto obdobím spojovány.

Bohužel přes veškerou naši snahu o přiblížení faktu, že dříve než se brambory dostanou do obchodů, musí je někdo zasadit, okopávat a sklidit, se našla skupina žáků, která tento způsob získávání potravin považuje za něco nepřirozeného. Uvědomili jsme si, jak velký je odklon této generace od přírody a že bychom s tím měli něco dělat.

Pavla Honešová

Koordinátor EVVO