Dne 19. března zahájila paní ředitelka Mgr. Renata Ryšková společně s panem Liborem Mašlaněm 8.ročník aranžerské soutěže odborných učilišť s mezinárodní účastí – ZÁMECKÉ VÁZÁNÍ. Zúčastnily se školy z Křenovic, Cvrčovic, Valašského Meziříčí, Velkého Újezdu a naše učiliště. Ze Slovenska dorazilo družstvo z Ladců. Téma letošního ročníku byla přízdoba Dětského letního kloboučku a Jarní vypichovaná miska.  Ta byla úkolem sponzora akce a zároveň porotce pana Ing. Emila Kostky, který dodal květinový řezaný materiál. Dalším z porotců a zároveň sponzorem byl pan Pavel Strnadel a trojici doplnila paní Šůstková Eliška, která celý život věnovala floristické práci. Dalším sponzorem akce je Zahradnictví Jan Čech.
Žáci tvořili dvě floristické práce. Jarní vypichovaná miska byla pro žáky dosti zajímavá, neboť květy viděli až těsně před soutěží. Práce žáků byly nápadité. Kloboučky byly přizdobeny nejen květinami, ale také zvířátky, hračkami a dalšími netradičními doplňky. Jejich úsilí, které bylo doplněno špetkou nervozity a napětí bylo následovně oceněno. Jarní vypichovaná miska – 1. místo Braciníková Dominika – OU Velký Újezd, 2. místo Pavelková Kristýna – OU Cvrčovice, 3. místo Bucha Tomáš – OU Cvrčovice. Přízdoba dětského letního kloboučku 1. místo Braciníková Dominika – OU Velký Újezd, 2. místo Pospíšilová Magdaléna – OU Valašské Meziříčí, 3. místo – Patočka Tomáš – OU Kelč. Dalším oceněným byla práce, která byla něčím vyjímečná a také netradiční a tu si odnesl Marienka Patrik z OU Ladce.
Všem zúčastněným patří velká pochvala, ke které si soutěžíci přidali drobné ceny. Již nyní se opět těšíme na příjemnou atmosféru. V průběhu soutěže bylo shlédnout i pár návštěvníků. Po ukončení akce byly výrobky převezeny do Hasičského domu, kde byly výrobky vystaveny při zahrádkářské schůzi ve čtvrtek 19. 3. a 20. 3. dopoledne ještě pro veřejnost. Závěrem děkujeme za kladné ohlasy a všem dalším sponzorům velký dík.