Ve čtvrtek dne 30. 3. 2017 v prostorách spodních zahradnických pracoven proběhl další ročník Zámeckého vázání. Témata prací pro 7 družstev po 2 žácích, tedy 14 soutěžících žáků s mezinárodní účastí, byla „Přízdoba netradičního velikonočního přání“ a „Květinová přízdoba kabelky s živými květy“. Zúčastnili se žáci z těchto odborných učilišť: OU Ladce / Slovensko /, OU Cvrčovice, OU Křenovice, MŠ, ZŠ a SŠ Valašské Meziříčí, OU Nový Jičín, OU Velký Újezd a OU Kelč. Všichni žáci se při aranžování obou úkolů velmi snažili a pro porotu, ve složení pan Pavel Strnadel předseda MO ČZS a manželé Eliška a František Šůstkovi – odborníci z floristické branže, bylo opět oříškem, vybrat ty, kteří nejlépe vystihli zadané téma. Nejoriginálnější vazbu zhotovil Pavel Meliš OU Ladce – kabelku v podobě páva. Editě Mizerové a Dominice Videcké z OU Kelč děkujeme za vzorné reprezentování školy.

Pořadí s Kabelkou: 1. místo Lenka Stloukalová OU Cvrčovice, 2. místo Edita Mizerová OU Kelč, 3. místo Markéta Dvořáková OU Křenovice.

Pořadí ve Velikonočních přáních 1. místo Iveta Czinová OU Velký Újezd, 2. místo Pavel Meliš OU Ladce, 3. místo Monika Toporová OU Nový Jičín.

Součástí vázání byla opět výstava prací při výroční členské schůzi zahrádkářů v Kelči, která se konala v KD v Kelči. I tam byla možnost hlasování o nejhezčí práci. Zahrádkářům se líbily výrobky podobně jako porotě v OU Kelč.

Nejlépe se s Kabelkou umístily podobně jako na učilišti: 1. místo Markéta Dvořáková OU Křenovice, 2. místo Edita Mizerová OU Kelč, 3. Místo Lenka Stloukalová OU Cvrčovice

Pořadí ve Velikonočních přáních 1. místo Monika Toporová OU Nový Jičín, 2. místo Erika Ručková SŠ Valašské Meziříčí, 3. místo Iveta Czinová OU Velký Újezd.

Všem moc děkujeme za účast a spolupráci. Sponzoři akce – MO ČZS, Český zahrádkářský svaz v Praze a firmě Zahradnictví a květinářství Jan Čech. Fotky z akce můžete shlédnout na stránkách: http://oukelc.rajce.idnes.cz/Zamecke_vazani_2017/