Ve čtvrteční dopoledne 10. března 2016 jsme se opět po roce setkali na OU Kelč na aranžerském klání žáků oboru zahradnické práce. Zúčastněné školy – OU Ladce, OU Cvrčovice, OU Velký Újezd, SŠ Val. Meziříčí, OU Kelč. Družstva byla složená ze 2 žáků.

Úvodem po přivítání a prezentaci soutěžících následoval vědomostní test. Na řadu vzápětí přišly 2 praktické úkoly. Prvním byla „Přízdoba lucerny“ – použitý materiál umělý + doplňky. Hlavním prvkem byly umělé květy, vlizelín, proutí a stuhy. Druhým úkolem byla „Přízdoba 2 vrbových koulí“. Ty mohly volně ležet, nebo být na podložce. Živé květy, které byly v aranžích použity byly gerbery, jarní cibuloviny, orchideje, růže, karafiáty, chryzantémy, čemeřice, a další. Každá práce byla individualitou a o výborné nápady nebyla nouze. Technika prací byla lepením tavnou pistolí u lucerny. U koulí někteří květy vypichovali do florexu nebo vkládali do ampulí. Také techniky voskování nebo lepení se v soutěži objevila. Vše hodnotila porota byla složena z p. Pavla Strnadla – předsedy ZO Zahradkářského spolku v Kelči a manželů Elišky a Františka Šůstkových. Zhodnotit vše objektivně bylo náročné, ale vítězové byli nakonec vybráni. Ti si přebrali za své výrobky diplomy a hodnotné věcné dary. Na 1.místě se s Lucernou umístil Meliš Pavol z OU Ladce ( Sk), 2. místo obsadila Tomečková Jana z OU Velký Újezd a 3.místo získala Štěfinová Marcela z OU Ladce (Sk). Naše děvčata byla osmá a devátá. Přízdoba Vrbových koulí se nejlépe povedla Nikole Jochecové z OU Kelč, 2. a 3. byla děvčata z OU Velký Újezd Tomečková Jana a Berousková Jana. Po celou dobu akce panovala mezi soutěžícími tvůrčí atmosféra a mezi ped.doprovodem přátelská nálada. Jediné, co nás nepodpořilo, bylo sluníčko, to si dává čas na příští rok. Celou akci podpořili: Základní organizace Český zahrádkářský spolek v Kelči a ZO ČZS v Praze, Město Kelč, Florplant s.r.o. a firma Zahradnictví Jan Čech. Práce z OU Kelč a z OU Cvrčovice byly možné vidět v Hasičském domě ve čtvrtek a v pátek po soutěži a na výroční soutěži zahrádkářů, kde se nejlépe umístila práce žáků z OU Kelč. Děkujeme za hodnocení.

Foto najdete na stránkách http://oukelc.rajce.idnes.cz/ v uživatelích a ve složce Zámecké vázání 2016.

Přízdoba vrbových koulí propojila dvě školní akce a to soutěž v aranžování a projekt „Návrat ke košikářství“.

.