Délka přípravy 3 roky
Určeno pro hochy a dívky
Podmínky pro přijetí ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení závěrečná zkouška – výuční list
Popis oboru zpracování půdy, práce v květinářství, zelinářství, ovocnictví, sadovnictví, množení rostlin vegetativně, generativně, pěstování sadby, výsadby,ošetřování rostlin v průběhu vegetace, práce v ovocných školkách, sadech, sklizňové práce, vazačské práce,úprava a prodej zahradnických výpěstků