Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 se pro žáky 1. ročníků uskuteční v úterý 1. září 2015 s 8:oo v prostorách školy – učebnách Odborného učiliště Kelč. Zde budou žáci a jejich zákonní zástupci seznámeni se základními informacemi týkající se studia, vedením OU Kelč, třídním učitelem, učiteli odborného výcviku – mistry a vychovateli, se kterými můžete projednat individuální požadavky týkající se vzdělávání a výchovy.

Žáci 2. a 3. ročníků zahájí výuku 1. září 2015 v 7:oo v prostorách dle rozpisu vyvěšeném ve vchodu školy.

Žáci, kteří budou využívat internát, mají možnost se ubytovat buď v pondělí 31. srpna od 19.00 do 21.00 hod, nebo v úterý 1. září po společném zahájení.