První dubnový čtvrtek byl v Odborném učilišti v Kelči věnován mezinárodní meziučilištní soutěži žáků speciálních škol v aranžování a věnován vzpomínce na pana učitele Libora Mašlaně, který před dvanácti lety Zámecké vázání přivedl na svět. Tento ročník byl opravdu jedním z největších. Dokazuje to účast pedagogů a žáků devíti škol; z Maďarska – OU Bajai, Slovenska – OU Ladce, SŠ Valašské Meziříčí, OU Křenovice, OU Cvrčovice, SOŠ Velký Újezd, OU a Prš Nový Jičín, OU Praha Jarov a našeho odborného učiliště. Nad celou akcí měli záštitu: Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Kelč, Český zahrádkářský svaz, z.s. Praha Žižkov a Město Kelč, jenž věnovali ceny pro vítěze a pozornosti pro školy. Tímto všem sponzorům děkujeme za možnost zrealizování této akce.  Porota, ve tříčlenném složení, hodnotila u všech osmnácti soutěžících „Pařezovou chaloupku“ a „Věneček pro lesní vílu“, dva úkoly, které žáci vytvářeli. Během celé akce panovala velmi přátelská nálada, protože s mnoha vyučujícími se známe dlouhou řádku let a na tato setkání se každým rokem těšíme. Byli mezi námi i „nováčci“např. z Prahy Jarova, či z maďarské Baji a díky překladatelce ze Slovenska navázali nové kontakty s již pravidelnými účastníky soutěže.

  Letošní ročník byl bohatý i na návštěvníky. Příchozí hosté pozitivně hodnotili, jak se žáci s různými zdravotními nevýhodami dokáží v kreativních úkolech zrealizovat. Ve XII. Zámeckém vázání bylo pro porotu velmi těžké vybrat ten nejlepší výrobek, konkurence byla na vysoké úrovni. Prvenství by mělo patřit všem, zmínila v závěrečné řeči paní ředitelka Mgr. Ryšková.

Dalším milým počinem byly následné akce po vázání. Jednak se tradičně jednalo o výstavu v Hasičském domě v Kelči, při příležitosti Výroční schůze MO ČZS v Kelči a chaloupky dále pokračovaly na výstavy do Všechovic a Horního Újezdu. Některé jste mohli vidět i Vy, kteří jste vedli své děti k zápisu do 1. třídy v ZŠ v Kelči. Potěšily i návštěvníky v Institutu Krista Velekněze, z.s., v Centru sociální rehabilitace v Choryni při jarmarku.

Všem zúčastněným, kteří se na Zámeckém vázání podíleli, patří velký dík a také Tomáši Kaňovi a Jakubovi Kaššovi za reprezentaci Odborného učiliště Kelč.

Zpracovala:

Honešová Pavla, UOV Zahradnické práce, OU Kelč