Žáci přijati ke vzdělávání na OU Kelč ve 3. kole přijímacího řízení:

 

Evidenční číslo

A-10/2014

A-11/2014

 

B-06/2014

 

D-06/2014

 

F-10/2014

F-11/2014

F-12/2014

Svůj úmysl vzdělávat se na Odborném učilišti Kelč musí uchazeč potvrdit odevzdáním (zasláním) zápisového lístku do 10-ti dnů, tj.do 9.7.2014. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat za žáka OU Kelč.

V Kelči, 25. 6. 2014                                                           Mgr. Renata Ryšková

ředitelka