Ředitelka Odborného učiliště Kelč vyhlašuje dle § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., na pátek 29. září 2017 volno ředitele školy z technických a bezpečnostních důvodů.
Výuka bude ukončena ve středu 27. září 2017 v 12:30 a podle rozvrhu pokračuje v pondělí
2. října 2017.