Volby probíhaly ve dvou termínech: a to dne 30. a 31. října 2014

Průběh zdokumentovaný v zápisech jednotlivých voleb

Do školské rady byli zvoleni tito zástupci:

  1. Ing. Hana Tomková, 753 56 Opatovice, Zahradní 220
  2. Karla Jemelíková, 753 53 Všechovice 242

Návrh na zastoupení čl. jmenovaného zřizovatelem:

  1. Bc. Martina Schybolová DiS.,756 43 Kelč 510

Dokumenty týkající se voleb do Školské rady byly zapečetěny a uschovány

v ředitelně školy.

Za správnost:

Ing. Vlastimil Orel

Ing. František Školař

Jana Havranová