Nákup a instalace IT

Příloha-č.1-Aktualizovaný-návrh-smlouvy.doc

Příloha-č.3-Čestné-prohlášení

Příloha-č.2-Krycí-list.doc

Výzva k podání nabídky

Vysvětlení-zadávací-dokumentace-č.-1.pdf

Oznámení o výběru dodavatele