Ve dnech 19. – 21. 5. 2015 se sedm žáků našeho učiliště a dva pedagogičtí pracovníci zúčastnili 40. ročníku Celoslovenských sportovních her odborných učilišť – chlapců s mezinárodní účastí. Soutěž pořádalo družební učiliště v Ladcích, se kterým již dlouhou dobu úzce spolupracujeme, v poslední době v rámci mezinárodního projektu „Comenius“.

Soutěží se zúčastnilo 8 družstev z odborných učilišť ze Slovenské republiky – Ladce, Žilina, Prievidza, Nová Ves nad Žitavou, Mojmírovce, Stará L‘ubovňa, Prešov a Snina, a tři zahraniční účastníci z učilišť podobného typu z maďarské Baje, německého Waiblingenu a naší školy.

První den se soutěžilo v atletických disciplínách na atletickém stadionu v Považské Bystrici. Po rozbězích na hladkých 100m se do finále dostali 2 naši žáci; Zbyněk Válek obsadil stříbrnou pozici a Tomáš Patočka 7. místo. Následoval skok daleký, ve kterém jsme opět zaujali 2 pozici v užším finále, a Tomáš Patočka obsadil po dramatickém souboji třetí místo pěkným výkonem 540 cm. Na bodovaném 6. místě se umístil i Jan Kynstler. Ve vrhu koulí se našim žákům tolik nedařilo, protože jsme ve svém středu neměli silově zaměřené sportovce. Naopak ve štafetovém běhu na 4 x 100 m, kde je důležitá nejen rychlost, ale i kolektivní spolupráce, se naši žáci z jedenácti týmů po bojovném výkonu umístili časem 52,54 s na druhém místě. Štafeta běžela ve složení: Tomáš Patočka, Jan Kynstler, Jan Holec a Martin Weiss. Závěrečnou atletickou disciplínou byl běh na 1 500 m, kterého se ve velkém stylu zúčastnil Zbyněk Válek a po vyčerpávajícím boji obsadil třetí místo.

Druhý a třetí den pokračovalo soutěžení mezi týmy turnajem v malé kopané na umělé trávě. K našim atletům se přidali další naši žáci – Raimund Kynstler, a Michal Hondl. Nejdříve proběhly souboje každý s každým ve skupinách, a pak následovaly souboje o konečné umístění.

Ve vyčerpávajících zápasech naši žáci v kopané obsadili konečné 5. místo. Nešlo však jen o získání medailí, případně bodovaných umístění. Mnohem cennější byl celkový dojem a přínos akce k osobnostnímu rozvoji žáků. Sportovci si sáhli až na dno svých sil, když chtěli něco dokázat, a poznali, že bez snahy a námahy se žádné úspěchy nedostaví. Těchto výrazných výsledků bychom jako tým nikdy nedosáhli, kdyby v družstvu nevládl kolektivní duch a spolupráce, které se podařilo dosáhnout díky přístupu samotných žáků i pedagogického doprovodu, paní vychovatelky a trenérky atletiky v jedné osobě, Zdenky Jiříčkové a zástupce ředitelky OU Kelč, Ing. Vlastimila Orla.

Velké poděkování patří organizátorům soutěže pod záštitou MŠ Slovenské republiky i samotným hostitelům z OUI Ladce.

 Zapsal: Ing. Vlastimil Orel