Zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v pátek 31. října 2014. Třídní schůzky budou zahájeny ve 14.00 hod členskou schůzí rodičovského sdružení ve II. poschodí. Po ukončení schůze proběhnou volby do školské rady a pak budou následovat do 16.30 hod pohovory s rodiči v určených třídách.