Zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v pátek 22. listopadu 2019. Třídní schůzky budou zahájeny ve 13:30 hodin členskou schůzí rodičovského sdružení ve II. patře. Po ukončení schůze budou následovat do 16:00 hodin pohovory s rodiči v určených třídách.