Třídní schůzky se konají v pátek 23. listopadu 2018. Budou zahájeny ve 13:30 členskou schůzí rodičovského sdružení ve II. poschodí. Po ukončení schůze budou následovat do 16:30 hodin pohovory s rodiči v určených třídách.