Zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v pátek 20. dubna 2018 individuálně od 13:30 – 16:00 hodin ve třídách školy.