V pátek 25. listopadu od 13:30 do 16:30 se konají třídní schůzky. Třídní schůzky budou zahájeny ve II. poschodí členskou schůzí Sdružení rodičů a volbami zástupce do Školské rady. Po ukončení budou následovat do 16:30 pohovory s rodiči v určených třídách.