– Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení o zařazení žáka do školy, zřízené pro žáky se zdravotním postižením

– Tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem
– Praktická škola dvouletá je ukončena závěrečnou zkouškou
– Výuka jednotlivých oboru je realizovaná podle vlastních Školních vzdělávacích programů postupně ve všech ročnících
– Školní vzdělávací programy jsou k dispozici ve škole