Rozhodnutí ředitelky školy č. 1/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Odborného učiliště Kelč na základě § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že do tříd zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 9 školského zákona, v oborech

23-51-E/01      Strojírenské práce – zaměření Zámečnické práce

41-52-E/01      Zahradnické práce

66-51-E/01      Prodavačské práce

75-41-E/01      Pečovatelské služby

36-67-E/01     Zednické práce

78-62-C/02     Praktická škola dvouletá

                                   

se přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 nekonají.

 

V Kelči 27. 1. 2017                                                                           Mgr. Renata Ryšková

ředitelka