23 – 51 – E / 01 – Strojírenské práce – zaměření Zámečnické práce

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura, Občanská výchova, Matematika, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova

Odborné předměty
Odborné kreslení, Strojírenská technologie, Stroje a zařízení, Technologie

Odborný výcvik

36 – 67 – E / 01 – Zednické práce

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura, Občanská výchova, Matematika, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova

Odborné předměty
Odborné kreslení, Přestavby budov, Technologie, Materiály, Strojní zařízení

Odborný výcvik

41 – 52 – E / 01 – Zahradnické práce

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura, Občanská výchova, Matematika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova

Odborné předměty
Stroje a zařízení, Základy botaniky, Základy zahradnické výroby, Vazačství a aranžérství, Zelinářství, Ovocnictví, Květinářství, Sadovnictví

Odborný výcvik

75 – 41 – E / 01 – Pečovatelské služby

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura, Občanská výchova, Matematika, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova

Odborné předměty
Zdravověda, Epidemiologie a hygiena, Společenská výchova, Technologie, Základy pečovatelství, Psychologie, Sociální služby

Odborný výcvik

66 – 51 – E / 01 – Prodavačské práce

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura, Občanská výchova, Matematika, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova

Odborné předměty
Zbožíznalství, Obchodní provoz, Obchodní počty, Řeč a komunikace, Psychologie, Propagace

Odborný výcvik

78 – 62 – C / 002 – Praktická škola dvouletá

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura, Občanská výchova, Matematika, Anglický jazyk, Tělesná výchova, Práce s počítačem, Estetická výchova, Dramatická výchova, Výchova ke zdraví, Člověk a příroda

Odborné činnosti
Příprava pokrmů, Ruční práce, Rodinná výchova, Zahradnické práce