Dnes je úterý 4. 8. 2020
Svátek má Dominik

Klikněte zde

Délka přípravy 3 roky
Určeno pro hochy a dívky
Podmínky pro přijetí ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení závěrečná zkouška – výuční list
Popis oboru zpracování půdy, práce v květinářství, zelinářství, ovocnictví, sadovnictví, množení rostlin vegetativně, generativně, pěstování sadby, výsadby,ošetřování rostlin v průběhu vegetace, práce v ovocných školkách, sadech, sklizňové práce, vazačské práce,úprava a prodej zahradnických výpěstků

 

Délka přípravy 3 roky
Určeno pro hochy a dívky
Podmínky pro přijetí ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení závěrečná zkouška – výuční list
Popis oboru pečovatelské práce a práce u lůžka ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, provozní práce v provozech kuchyní a prádelen,při opravách prádla a úklidu, úkony pečovatelské služby v zařízeních s pečovatelskou službou, v ústavech sociální péče a v domácnostechimobilních občanů

 

Délka přípravy 3 roky
Určeno pro hochy
Podmínky pro přijetí ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení závěrečná zkouška – výuční list
Popis oboru ruční a strojní obrábění kovů, výroba ocelových konstrukcí – dveře, vrata, brány, ocelové schody, zábradlí, mříže, okna, oplocení, ocelové konstrukce střech, strojní obrábění – soustružení, frézování, svařování plamenem, svařování v ochranné atmosféře (CO),základy klempířských a kovářských prací

 

Délka přípravy 3 roky
Určeno pro hochy
Podmínky pro přijetí ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení závěrečná zkouška – výuční list
Popis oboru stavební práce podle projektové dokumentace, zdění, betonování, omítání, osazování oken a dveří, stavební izolace, stavba lešení, základní tesařské práce, dokončovací stavební práce, jednoduché přestavby budov, čtení stavebních výkresů,základy prací obkladačských, sádrokartonářských a zateplovacích

 

Délka přípravy 3 roky
Určeno pro hochy a dívky
Podmínky pro přijetí ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení závěrečná zkouška – výuční list
Popis oboru příprava zboží k prodeji, doplňování zboží v provozní jednotce, prodej a technika prodeje – dělení, vážení, měření a balení zboží,aranžování a vystavování zboží v provozní jednotce, skladování a ošetřování zboží, manipulace s odpady

 

Délka přípravy 2 roky
Určeno pro hochy a dívky
Podmínky pro přijetí splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení závěrečné vysvědčení
Popis oboru vzdělávání umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu jednoduchých cinností v oblastech praktického života

 

Projekty

Podpora ZK Projekt OPVK