Školní rok 2019/2020 sotva začal a v pátek 13. září nás již čekala první akce zahradnického oboru – účast na soutěži a současně zahrádkářské výstavě, „Přerovské babí léto“ v Oseku nad Bečvou. Jedná se o tradiční podzimní akci Českého zahrádkářského svazu, konkrétně přerovských zahrádkářů, se kterými dlouhodobě úzce spolupracujeme. Letošním tématem byla „Oslava jubilea“, tj. zhotovit slavnostní stůl, na kterém bude vázaná Kytice pro panímámu k životnímu jubileu a Dárek v podobě květinového dortu. Všechna aranžmá s dobovou atmosférou čtyřicátých až sedmdesátých let.

Porota vybírala celkem z devíti zhotovených stolů, které aranžovali zástupci čtyř zúčastněných škol. Naše tři děvčata, která společně pod vedením paní prodavačky Ireny Bambuchové a paní učitelky Zdenky Černochové naaranžovala v dobové tématice dorty z růžiček a cínií, na výstavě zabodovala a expozice OU Kelč byla ohodnocena 1. místem.

Při přípravách jsme přizvali ke spolupráci i širší veřejnost a požádali o zapůjčení dobových ubrusů a nádobí, abychom splnili zadané téma. Všem, kteří se ochotně zapojili mnohokrát děkujeme.

Zpracovala: Irena Bambuchová