Dva žáci z Odborného učiliště Kelč zednického oboru se po roční přestávce zúčastnili druhého postupového kola soutěže SUSO – soutěž učňů stavebních oborů. Tato soutěž se konala 27. – 28. 2. 2015 tentokrát v Ostravě na výstavišti Černá louka, jako doprovodný program stavební výstavy Střechy a stavba 2015. Tato soutěž je vypsána jako dvoudenní. První den soutěže byl zařazen písemný test, který se skládal z učiva 2. ročníku a několika otázek od společnosti Wienerberger, Xela a Heluz. Po ukončení písemné části následovala praktická část od firmy Cemix, kdy žáci na uvedenou plochu natahovali a strukturovali šlechtěné omítky. V druhé části prvního dne měli žáci za úkol zdění technologií porotherm dryfix, kdy se jednalo o stavbu skeletu rohu zdi z ostěním dle výkresového zadání. Po skončení časového limitu na zdění zástupci firem ohodnotili jednotlivá stavební díla a první den soutěže ukončili. Druhým soutěžním dnem žáci pokračovali ve stavbě zdění zdí z materiálu Ytong od firmy Xela. Tato zeď byla náročná na stavbu, neboť se jednalo o skelet rohu se skosenou zdí, kdy soutěžní družstva museli použít speciální nářadí určené na zdění ytongu od firmy. Poslední disciplínou druhého soutěžního dne bylo zdění komínového systému od firmy Heluz. Jednalo se o třívrstvý komín z cihelných tvarovek. Tento komín musel být vyzděný podle projektového zadání, což vedla některá soutěžní družstva k chybnému rozhodování. Po časovém limitu, který měli žáci pevně stanovený se zástupci realizovaných firem sešli a vyhodnotili celou soutěž. V pozdních odpoledních hodinách organizátor soutěže vyhlásil tři nejúspěšnější soutěžní družstva. Tyto družstva obdrželi upomínkové předměty a dary od uvedených firem. Z deseti soutěžních družstev oboru zedník se naši žáci Odborného učiliště Kelč umístili na čtvrtém místě. Od třetího místa nás dělil pouhý jeden bod. Tato zkušenost nás vede k dalšímu zamyšlení a přípravě na další postupové kolo, které se uskuteční za rok opět v Ostravě.