Dva žáci Patrik Lakatoš a Jakub Šmahlík zednického oboru prvního ročníku našeho učiliště se zúčastnili druhého postupového kola soutěže SUSO – soutěž učňů stavebních oborů. Tato soutěž se konala 9. – 10. 3. 2018 v Ostravě na výstavišti Černá louka, jako doprovodný program stavební výstavy Střechy a stavba 2018. Tato soutěž je vypsána jako dvoudenní.

První den soutěže byla na programu praktická část od firmy cemix, kdy žáci na uvedenou plochu natahovali a strukturovali šlechtěné omítky. V druhé části prvního dne měli žáci za úkol zdění zdi z materiálu Ytong od firmy Xela. Tato zeď byla náročná na stavbu, neboť se jednalo o skelet rohu se skosenou zdí, kdy soutěžní družstva museli použít speciální nářadí určené na zdění ytongu od firmy. Po skončení časového limitu na zdění zástupci firem ohodnotili jednotlivá stavební díla a první den soutěže ukončili.

Druhý soutěžní den žáci psali písemný test, který se skládal z 35 otázek učiva 2. ročníku a několika otázek od společnosti Wienerberger, Xela a Schiedel. Po ukončení písemné části následovala praktická část firmy Wienerberger. Soutěžní družstva žáků měli za úkol zdění technologií porotherm dryfix, kdy se jednalo o stavbu skeletu rohu zdi z ostěním dle výkresového zadání. Poslední disciplínou druhého soutěžního dne bylo zdění komínového systému od firmy Schiedel. Jednalo se o třívrstvý komín vyzdívaný z tvarovek. Tento komín musel být vyzděný podle projektového zadání. Po časovém limitu, který měli žáci pevně stanovený se zástupci realizovaných firem sešli a vyhodnotili celou soutěž. V odpoledních hodinách organizátor soutěže vyhlásil tři nejúspěšnější soutěžní družstva. Tyto družstva obdrželi upomínkové předměty a dary od uvedených firem. Z jedenácti soutěžních družstev oboru zedník se naši žáci Odborného učiliště Kelč umístili na pátém místě. Zkušenosti z letošního ročníku soutěže, nás vedou k dalšímu zamyšlení a přípravě na postupové kolo, které se uskuteční za rok opět v Ostravě.