Na odborném učilišti v Kelči proběhl 15. 4. 2015 již šestý ročník soutěže oboru Pečovatelské práce.

Zúčastnily se jí všechny tři ročníky pečovatelů, aby si navzájem vyzkoušeli své znalosti. Soutěž probíhala ve dvou částech a to v teoretické a praktické. Žáci psali testy z technologie, zdravovědy a doplňovali obrázky orgánových soustav. Na vše byl stanoven časový limit. V druhé části soutěže žáci uplatnili své praktické dovednosti a zkušenosti. Tato praktická část se skládala z první pomoci, převlékání lůžka na čas, přišívání knoflíků a žehlení prádla.

Po prvotních obavách a nervozitě při písemných testech se žáci v praktické části uvolnili a soutěž probíhala v příjemné a atmosféře a plodné komunikaci mezi ročníky. Mezi žáky panovala dobrá nálada a navzájem si sdělovali nové zkušenosti a poznatky. Mimo soutěžní část, děvčata ve spolupráci s p. uč. Černochovou a p. uč. Cindler, připravila malé občerstvení, které jsme si o svačince dohromady snědli.

Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže.

Testy pro každý ročník byly upraveny podle odučené látky v odborných předmětech a také bodové hodnocení se v každém ročníku lišilo.

Za 1.B – Ivana Hlavicová

Za 2.B – Tereza Nesrstová

Za 3.B – Nikola Belíčková

 

Všichni soutěžící dostali malou sladkou pozornost a děvčata za jednotlivé ročníky s nejlepšími výsledky dostali dárkové balíčky.