Rok se otočil a opět jsme dostali pozvánku na tradiční celostátní soutěž učňů středních a odborných učilišť v oboru prodavač a obor prodavačské práce do Prahy – KAUFLAND 2015. Nabídku jsme neodmítli a v silné konkurenci více jak 40 žáků z šestnácti filiálek byly nominovány žákyně: Marina Halušková (3.roč.), Erika Rusnyáková (2.roč.)  a Linda Vozničková (1.roč.). Soutěž proběhla opět v Praze a to v pondělí 4. 5. 2015. I když soutěž byla v pondělí, vyjeli jsme již v neděli v poledne, abychom odpoledne využili k procházce po známých pražských památkách. Večer jsme se ubytovali v hotelu Meritum, odkud jsme se ráno přemístili na filiálku Kaufland Praha-Vypich, kde v 10:00 samotná soutěž začala.

Soutěž byla zahájena uvítáním žáků i pedagogického dozoru. První společný úkol byl nelehký písemný test  ze standardů Kauflandu. Následovaly teoretické znalosti s praktickou ukázkou jako seřazení zboží podle ceny, znalost bezpečnostních prvků a komunikace se zákazníkem. Další praktické úkoly žáci řešili  přímo na prodejně, mezi zákazníky, kde byly připraveny dva úkoly ořez kartonu, kde se hodnotil estetický vzhled a výměna pásky  ve váze, tento úkol byl na čas a přesnost. Poslední z úkolů byl v podzemní garáži obchodního domu – manipulační jízda s paletovým vozíkem v určené dráze mezi brankami ze skleněných láhví, tady žáci ukázali svoji zručnost  a šikovnost.

Po ukončení soutěže kolem třinácté hodiny jsme se přesunuli přes park Ladronka do restaurace. Tady proběhlo slavnostní závěrečné vyhodnocení a společný oběd. K naší velké radosti a silné konkurenci jsme z devíti míst obsadili druhé místo za 1. ročník – Linda Vozničková a druhé místo za 3. ročník – Marina Halušková. Umístění žáci byli odměněni finanční odměnou. Ostatní soutěžící dostali dárek v podobě kvalitního batohu a účastnický list.  Po závěrečném poděkování bylo společné focení. Překvapením soutěže byla účast televizní kamery a někteří žáci byli vyzváni pohovořit o dojmech ze soutěže. Pak už nás čekala cesta domů, kdy jsme se večer vrátili domů plni dojmů a zážitků.

Za tým a pedagogický dozor Hana Stromšíková