První dva dny nového školního roku na Odborném učilišti se v mnohém nelišily od prvních školních dnů na jiných středních školách v České republice. Neformální vítaní spolužáků vyšších ročníků, často hlučné, často velmi živelné, bezprostřední a rodinné, jako třeba u žáků třídy Praktické školy. Nekončící výměny zážitků z doby prázdnin, plány na nový školní rok v třídních i neformálních kolektivech. Oficiální část zahajovacích dnů se u prvních ročníků soustředila na přivítání žáků a jejich, mnohdy početných doprovodů z řad rodičů, sourozenců, dalších příbuzných a v nejednom případě v doprovodu kamarádů. Hlavním dalším úkolem bylo naše „prváky“ co nejrychlejší a nejdokonaleji seznámit se se vším novým na nové škole – na „ zámku“. Kde se naobědvat, kde se přezout, kde se převléct do pracovního oblečení a pro velký počet ubytovaných žaků také otázka, kde se večer osprchovat, podívat na televizi, kde si pustit počítač a na závěr dne, kde se uložit ke spánku. Pro starší spolužáky byly první dva dny zasvěceny dosti nudné, ale důležité každoroční rutinní činnosti: seznámení s organizací školního roku, s akcemi školy v průběhu roku, s projektovými a soutěžními aktivitami, a také přišel na řadu nepopulární školní řád a školení bezpečnosti a ochrany zdraví. Třetí den – ve středu to započalo. Protože se umoudřilo letošní nevyzpytatelné počasí, nezapnulo se zvonění a všichni jsme vyrazili do pětihektarového areálu školy. Učitelé pod vedením pana Libora Mašlaně, vedoucího zahradnického oboru a za přísného dozoru paní ředitelky Mgr. Renaty Ryškové připravili na další tři dny edukačně – pracovní program s komunitními prvky, který napomohl k zahájení plnění řady klíčových kompetencí a průřezových témat obsažených ve školním vzdělávacím programu jednotlivých oborů. Žáci školy, včetně žáků prvního ročníku a praktické školy, hodně pracovali, ještě více o významu a poslání práce hovořili a diskutovali, vzájemně se doplňovali a pomáhali podle svých schopností a možností, vyměňovali si pracovní a školní zkušenosti, navazovali nové přátelské a kamarádské vztahy, poznávali spolužáky, učitele, nové prostředí, nové úkoly a nové výzvy. Během těchto dnů byl samozřejmě čas i na zábavu, legraci, nové i staré i tajné lásky, na často nové a nezapomenutelné zážitky. Aktivity celého týdne byly v pátek ukončeny velkou „zámeckou opékačkou“ na otevřeném ohništi, která byla pro žáky zdarma, hrazena díky finančnímu přispění našich sponzorů, podporovatelů, sympatizantů, dárců a přátel. Atmosféra prvního týdne „Na zámku“ je patrná z několika fotografií těchto dnů.