„Příspěvek ZK“

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

Projekt „Strom a člověk“

Součástí areálu Odborného učiliště je i památkově chráněný park, jehož dřeviny jsou již značně znehodnoceny. Protože je revitalizace celého parku finančně velmi náročná, snažíme se pomocí malých projektů postupně provádět některá pěstební opatření a novou výsadbu. I v tomto kalendářním roce jsme využili možnosti získat finanční příspěvek Zlínského kraje v rámci podpory ekologických aktivit na náš projekt s názvem „Strom a člověk“.
Z pokácených bříz a ořezů stromů získáme dřevěný odpad, který chceme využít k tvořivým aktivitám, a proto jsou součástí projektu i tři tvořivé dílny pro širokou veřejnost.
Další aktivitou projektu bude odborný řez starých a poškozených stromů v parku zkušenými arboristy. Je potřeba zbavit stromy zlomů, pahýlů a suchých větví. Tyto činnosti proběhnou během letních a podzimních měsíců letošního roku.
Na jaře 2019 vysadíme v parku 5 nových stromů, které zapojíme do stávající naučné stezky. Současně bude z financí projektu zakoupeno potřebné nářadí, které využijeme při činnostech na jednotlivých pracích v parku. Zhotovením interaktivní tabule na určování stromů mimo vegetaci podle pupenů rozšíříme možnosti využití zámeckého parku k vzdělávacím účelům.
Naplánovány máme ještě dvě Tvořivé dílny pro veřejnost. Ta podzimní se uskuteční 15. listopadu 2018 a bude mít adventní tematiku. Další bude opět na jaře 2019. Obě budou opět pro širokou veřejnost.

 

1. tvořivá dílna pro veřejnost

První dílnu jsme realizovali v pondělí 19. března 2018 v zahradnické pracovně učiliště. Sešla se zde velmi různorodá skupina, ale všichni s chutí uplatnit svou kreativitu a něco se přiučit. A protože se blížily velikonoční svátky, byly zhotovené práce většinou spojeny s touto tématikou. Někdo si vyrobil jen březovou kytku do vázy např. před vchodové dveře či na stůl, jiný byl tvořivější a pustil se i do dekorace na zavěšení. Na fotografie se můžete podívat na:
http://oukelc.rajce.idnes.cz/1.Tvoriva_dilna_-_briza/,
http://oukelc.rajce.idnes.cz/1.Tvoriva_dilna_-_briza2/

„Strom“ a Flora 2018

Po uplynutí mnoha jarně letních dní, opět nahlédneme pod pokličku probíhajícího projektu s názvem „Strom a člověk“, kterým mimo jiné pokračujeme v revitalizaci parku v areálu školy. Ještě, když na zemi byla sněhová pokrývka, pustili jsme se společně s žáky v odborném výcviku do kácení bříz, jejichž stav již nevyhovoval bezpečnostním normám. Takto získané dřevo a proutí jsme již použili při 1. Tvořivé dílně – velikonočním odpoledni.
Další užití bříz jsme našli na jarní výstavě Flora Olomouc 2018. Letošní téma Flory bylo Zahrada hrou, a proto jsme vytvořili interaktivní expozici pro malé návštěvníky. Ze silných kmenů jsme společně s žáky vyrobili stolek na piškvorky, trny na házení kroužků, průlezky a husu s houserem, kteří táhnou vozíček. Celé scenérii dominoval pár postaviček, opět z břízových špalíků, sedící na lavičce a hrající na kytaru. Naše expozice natolik zaujala hodnotitele i návštěvníky Flóry, že jsme za ni obdrželi 1. místo. V současné době můžete shlédnout „vítězný břízový pár“ jak sedí u hlavních zámeckých vrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

Projekt EVVO „Strom a člověk“

Právě končící projekt krajinářských a ekologických činností „Strom a člověk“ navazoval na dlouhodobý plán Regenerace obnovy zámeckého parku Odborného učiliště Kelč a na již realizované aktivity v rámci předchozího projektu „Poznej a chraň!“.

Nabízíme malé ohlédnutí nad tím, co jsme společně s žáky, pedagogy učiliště, krajinářskými odborníky a s širokou veřejností za 16 měsíců trvání projektu vykonali:

  • Novou výsadbou jsme rozšířili naučnou stezku v zámeckém parku o dalších 5 dřevin a o interaktivní tabuli, která slouží k poznávání stromů podle pupenů a větví mimo vegetační období.
  • V podzimních a jarních měsících proběhly odborné arboristické práce, kdy byly ošetřeny stromy, které si žádaly odstranění starých a nemocných větví. Odřezy byly poštěpkovány a slouží k mulčování. Současně došlo k odstranění několika starých a bezpečnostním požadavkům již nevyhovujících stromů, většinou bříz.
  • Takto vzniklý bioodpad posloužil jako materiální základ k realizaci tří „Tvořivých dílen pro širokou veřejnost“, pro ty z vás, kteří rádi vyrábějí nebo zkoušejí z přírodnin nejrůznější dekorace. Tematicky byla jednotlivá setkání zaměřena na období velikonoc, adventu a na košíkářské základy. Byla to tři příjemná a kreativní odpoledne.

Prostřednictvím realizace tohoto projektu jsme revitalizovali další část zámeckého parku nejen pro potřeby výuky učiliště, ale i pro ostatní vzdělávací instituce v Kelči, a podpořili ekologické myšlení všech zúčastněných.

Většina projektových aktivit mohla být uskutečněna i díky finančnímu příspěvku Zlínského kraje.

 

                                                                                                                      Pavla Honešová

                                                                                                                      koordinátor projektu