logo

 

 

 

 

 

 

Projekt je financován za podpory Zlínského kraje. Je to projekt zaměřený na částečnou revitalizaci parku u Odborného učiliště. V únoru letošního roku byla vypracována odborná studie na pěstební opatření a obnovu parku. Všechny stromy a keře odborníci komplexně posoudili a souběžně navrhli konkrétní pěstební kroky jednotlivých jedinců. Některé dřeviny budou zcela odstraněny, u některých bude proveden udržovací řez. Hlavním cílem projektu bude vybudování naučné stezky, na které budou společně spolupracovat žáci nejen OU Kelč, ale i Základní školy v Kelči, Mateřské školy v Kelči a bude sloužit k výuce. U vybraných dřevin budou umístěny informační tabule o rostlině, které zpracují žáci OU Kelč pod vedením odborných vyučujících. Kolem vybraných stromů a keřů povedou chodníčky, vybudujeme hmatový chodník a hmyzí hotel. V převislých větvích vzrostlého buku bude umístěno několik laviček z kulatiny smrku a bude to místo pro setkávání s přírodou.