logo

 

 

 

 

 

 

Projekt je financován za podpory Zlínského kraje. Je to projekt zaměřený na částečnou revitalizaci parku u Odborného učiliště. V únoru letošního roku byla vypracována odborná studie na pěstební opatření a obnovu parku. Všechny stromy a keře odborníci komplexně posoudili a souběžně navrhli konkrétní pěstební kroky jednotlivých jedinců. Některé dřeviny budou zcela odstraněny, u některých bude proveden udržovací řez. Hlavním cílem projektu bude vybudování naučné stezky, na které budou společně spolupracovat žáci nejen OU Kelč, ale i Základní školy v Kelči, Mateřské školy v Kelči a bude sloužit k výuce. U vybraných dřevin budou umístěny informační tabule o rostlině, které zpracují žáci OU Kelč pod vedením odborných vyučujících. Kolem vybraných stromů a keřů povedou chodníčky, vybudujeme hmatový chodník a hmyzí hotel. V převislých větvích vzrostlého buku bude umístěno několik laviček z kulatiny smrku a bude to místo pro setkávání s přírodou.

 

Projekt „ Poznej a chraň!“ 

Od loňského roku běží na našem učilišti projekt „Poznej a chraň!“, který je financován Zlínským krajem. Pod tímto názvem se skrývají činnosti spojené s dílčí obnovou parku, který se rozléhá u OU Kelč. Vzhledem k částečnému znehodnocení této krajinářské oblasti, společně s pedagogy odborného výcviku a žáky pracujeme na prvních drobných krocích částečné revitalizace. V zimních měsících jsme prováděli udržovací a zmlazovací řezy stromů a keřů. Káceli jsme stromy, které byly staré, nemocné, nebo šlo o nálet. Hlavní cíl projektu je vytvoření naučné stezky ze stávajících, i některých nově vysazených stromů. U těchto stromů budou instalovány informační tabule se základními údaji a zajímavostí o stromu. Ty vytváří vyučující společně s žáky v předmětu Sadovnictví. Stezka bude sloužit nejen žákům OU Kelč při výuce, ale budou se zde moci vzdělávat i děti z MŠ a ZŠ Kelč. Také pro ně bude k dispozici odpočinková zóna pod korunou převislého buku. Budou zde instalovány lavičky z kmenů smrků, které upravuje pan vychovatel s žáky. Stezka bude otevřena i pro veřejnost v době „Dnů otevřených dveří“ nebo při ostatních aktivitách školy. Nyní v rámci kroužků, předmětu výchovy k přírodě žáci za pomoci pedagogů a vychovatelů budou vytvářet hmyzí domeček a hmatový chodník. Na zhotovení prací bylo zakoupeno pracovní nářadí, které využívají žáci v odborném výcviku při práci v parku. Při nákupu stromů a pomocného materiálu spolupracujeme s firmou Zahradnictví a květinářství Jan Čech a děkujeme za sponzorský dar firmě – Pila Vičior – Skalička za desky na výrobu informačních tabulí. 

Autor: Pavla Honešová