logo

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

„Podpora ZK“

 

Projektové aktivity Odborného učiliště

Tak jako v loňské roce i letos v roce 2016 jsme využili možnosti získat finanční podporu Zlínského kraje na projekty v oblasti prevence a ekologických aktivit.

V rámci prevence rizikových typů chování jsme navázali na projekt „Nevzdáme to!“ – to jsme se učili pracovat s diagnostikou tříd a vyhledávat problémové kolektivy. Z těchto získaných znalostí a poznatků vychází letošní projekt „Pomůžeme ti!“. Jak je patrno z názvu zaměřili jsme se na problematiku začleňování žáků do nesourodých kolektivů tříd a výchovných skupin na internátě.

Neoddělitelnou součásti celého projektu je rozšíření v znalosti pedagogických pracovníků v práci s problémovou skupinou žáků. Školení pro třídní učitele a vychovatele proběhne v srpnu 2016, v rozsahu 8 hodin. Bude realizováno akreditovanými lektory z P- centra Olomouc, zaměřeno na práci s třídními kolektivy a výchovnými skupina a k práci se skupinou v prvním nebo druhém stupni šikany.

Od 5.- 7. 10. 2016 proběhne sportovně preventivní kurz pro žáky druhého ročníku na Tesáku. Tento pobyt bude opět zaměřen na práci s třídními kolektivy, snahou bude vytváření pozitivních vazeb ve třídách, posílení sebedůvěry slabších žáků a navození kolektivní spolupráce.

I nadále bude pokračovat práce třídních učitelů s třídními kolektivy a vychovatelů ve svých výchovných skupinách.

Školení pedagogických pracovníků na OU Kelč

Sportovně preventivní kurz Tesák

logo

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

 

„Pomůžeme ti!“

Po celý rok 2016 jsme na Odborném učilišti realizovali projekt s názvem „Pomůžeme ti“ zaměřený na prevenci rizikových typů chování, který spolufinancoval Zlínský kraj.

Aktivity projektu byly zaměřeny na práci s problémovými třídními kolektivy a výchovnými skupinami na internátě. Na základě získaných znalostí a s pomocí odborné diagnostiky jsme vytipovali kolektivy se zvýšenou možnost šikany díky existenci skupiny agresivnějších žáků a skupiny mentálně slabších žáků. V první řadě jsme se zaměřili na vzdělávání v této oblasti nejen třídních učitelů, ale také vychovatelů z internátu školy. Tito pedagogičtí pracovníci absolvovali náročné, ale podnětné školení vedené specializovanými akreditovanými lektory z P- centra Olomouc.

S nejrizikovějšími kolektivy byl zrealizován třídenní sportovně preventivní pobyt s příznačným názvem ,,Na jedné lodi“ v krásném prostředí Hostýnských vrchů. Nepřízeň počasí a vybrané aktivity vytvořily náročné prostředí zaměřené hlavně na navazování vztahů, spolupráci, ale také na posílení sebedůvěry slabších žáků.

Celý tento projekt byl ukončen v prosinci 2016, a jak ukázala následná diagnostika tříd, tak mezi sledovanou skupinou žáků žádné projevy šikany nejsou. Žáci mezi sebou mají dobré vztahy. Příjemným zjištěním pro nás bylo, jak na konci sportovně preventivním pobytu skupina pomáhala výrazně slabším spolužákům a při náročné turistice je ochraňovala.

Ing. Hana Tomková

koordinátor aktivit