Jednodenní exkurze dne 11. dubna 2012

Zpráva z jednodenní exkurze k regionálním zaměstnavatelům.

Dne 11. 4. 2012 se v rámci výše uvedeného projektu, aktivity 04, uskutečnila jednodenní exkurze k regionálním zaměstnavatelům, partnerům projektu a Úřadu práce ve Vsetíně. Seznam účastníků a pedagogického dozoru je v příloze této zprávy. Postupně jsme navštívili:

Úřad práce Vsetín, partner projektu

Ujala se nás paní Dr. Zdenka Janušová, která našim žákům vyložila velmi pěkně požadavky současných zaměstnavatelů na odborné a morální vlastnosti uchazečů o práci a seznámila žáky s možnostmi úřadů práce v oblasti pomoci při hledání zaměstnání pro absolventy učebních oborů. Naši žáci si tak mohli doplnit znalosti z nepovinného předmětu „Hledám práci“ a také se v diskusi na závěr dotazovali na podrobnosti fundovaně. Výklad paní Janušové byl vhodně doplněn digitálními materiály.

Vast – Tercia, s. r. o. Valašské Meziříčí, partner projektu

Majitel této stavební firmy, pan Břetislav Krutílek, nám zajistil návštěvu na rozsáhlé stavební rekonstrukci zámečku na moderní rodinné sídlo uprostřed valašských hor v Huslenkách,
v místní části Kychová. Stavbou samotnou nás provedl stavbyvedoucí pan Radek Janošek. Naši žáci se mohli seznámit s celou řadou neobvyklých řešení při realizaci této náročné rekonstrukce. Zájem projevili hlavně žáci oboru zednické a zámečnické práce. V další části nám pan Janošek povyprávěl o zaměstnanecké politice této soukromé firmy, podmínkách přijetí a udržení si zaměstnání. Použil přitom celou řadu příkladů, praktických rad
a doporučení, které byly pro žáky velkým přínosem. Na závěr této části si přišli na své i žáci z oboru zahradník, protože v okolí stavby započaly i hrubé práce na terénních úpravách a výsadbě.

Domov seniorů Karolinka

Pan Hlatký, ředitel tohoto zařízení nám připravil program, kterým nás provázela zkušená pečovatelka paní Hatlapatková. Zaměřila se hlavně na světlé stránky této náročné práce, přidala celou řadu osobních zážitků a zkušeností a objasnila hlavně pečovatelům, co je potřeba dělat, aby se jim práce v podobných zařízeních líbila a aby ji dovedli získat a udržet si ji. Vzpomínala na několik našich absolventů, kteří zde vykonávali individuální odborný výcvik.

Cestou zpět do Kelče jsme se krátce zastavili na střeše Valašska, na Soláni. Celou akci je možno hodnotit velmi pozitivně. Přinesla žákům sadu důležitých informací, kterou slyšeli od lidí z praxe, mohli si tak doplnit své znalosti a zkušenosti. Z celého dne byla pořízena fotografická dokumentace.

 

Ing. Vlastimil  O r e l, vedoucí exkurze

 

 

 

Zpráva o průběhu exkurze konané ve dnech 26.-27.4.2012

Stejně jako v loňském roce se i letos vydali žáci třetích ročníků na dvoudenní exkurzi k nadregionálním zaměstnavatelům. Exkurze se uskutečnila v rámci aktivity 04 – Přípravné kontakty s trhem práce v rámci projektu OPVK „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce“.

Ráno 26.4.2012 po sedmé hodině ranní ujížděl autobus se čtyřiceti žáky našeho učiliště a pětičlenným pedagogickým sborem k cíli naší první zastávky. Byla to rekonstrukce budovy staré fary na Starém Jičíně. V loňském roce, kdy jsme se zde byli podívat, to bylo skutečné „staveniště“.

Na Vánoce už prostory obývali noví nájemníci, pro které se fara rekonstruovala  na jedno a dvou pokojové byty pro osamělé občany a mladé manžely. Letos jsme zhlédli terénní úpravy – chodníky, parkoviště a chystanou rekonstrukci původního krytého schodiště, které vedlo z budovy fary přímo do kostela. Spolumajitel firmy Starest s.r.o. pan Hasal ochotně zodpověděl naše dotazy. Mezi zaměstnanci jsme poznali našeho loňského absolventa Hanzelku. Platí to samé jako v lońském roce. „Ať příjdou a ukáží, co umí“, byla slova pana Hasala na dotaz ohledně pracovních míst pro obor zedník a zámečník.

Další zastávka byla v Bílovci v Domově pro seniory. Krásná vilka posazená uprostřed parku avizovala příjemné rodinné prostředí. Kolektiv zaměstnanců pečuje o  třicet klientů převážně z Bílovce a okolí. Od zástupkyně vedoucí jsme se dozvěděli čerstvou zprávu. Podařilo se jim získat prostředky z evropských fondů na výstavbu nového pavilonu, což mimo jiné bude také znamenat vznik nových pracovních míst.

V 11.oo hodin jsme měli objednanou prohlídku hornického muzea Landek, tak jsme se rozloučili v Bílovci a vydali se do Ostravy-Petřkovic. Výtahem nás svezli do dolu Eduard Urx, který jsme s panem průvodcem postupně prošli. Kromě figurín horníků jsme viděli v činnosti také obrovský důlní kombajn a pojízdný pás s uhlím. Během prohlídky se s námi pan průvodce podělil o  autentické „zážitky“ při těžbě uhlí, které sám v roli horníka prožil.

Po obědě v restauraci Harenda u Barborky, jsme odjeli do Kozlovic. Tam jsme si prohlédli areál Fojtství a Obecné školy. Někteří učitelé ještě pamatují dřevěné lavice s drážkou na pero. Pro žáky to byla exkurze do historie školství. Zajímavé byly např. školní řády z doby J.A. Komenského.

Z Kozlovic nás čekala krátká cesta do Tiché, kde jsme navštívili Okrasné zahradnictví paní Konvičkové. V malém, rodinném zahradnictví byl k dispozici sortiment letniček, okrasných dřevin,  ale také ovocných stromů a keramiky. Kdo měl zájem, mohl si vzít malý dáreček-sáček s hnojivem.

Z  Tiché už bylo jen pár kilometrů do Kunčic pod Ondřejníkem, kde jsme byli ubytováni v rekreačním středisku  Českých drah. Unavení a vyhladovělí žáci s úsměvem na tváři přivítali večeři – tradiční českou kuchyni – zelo-vepřo-knedlo. S úsměvem proto, že si mohli dát kolik chtěli. Paní kuchařky jim s radostí daly „nášup“. Po ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích, děvčata v budově A, hoši v budově B zbýval ještě nějaký čas do večerky. Někteří se šli projít, jiní vyzkoušeli houpačky, část se dívala na seriál v televizi. Po zvládnutí osobní hygieny si žáci ještě chvíli povídali na pokojích a postupně usínali.

V pátek jsme po sedmé hodině ranní vstávali, uklidili pokoje, sbalili věci a šli na snídani. Šunková pěna, máslo, džem, čaj, bílá káva, chleba, rohlíky.To bylo snídaňové  menu.

Další naše cesta vedla do Nošovic. Nejdříve to byla prohlídka pivovaru Radegast, který je součástí koncernu Plzeňský Prazdroj. Po zhlédnutí krátkého filmu jsme postupně prošli celým závodem. Zajímavá byla hala – umývárna a stáčírna. Shora jsme pozorovali, jak se láhve míjí na páse. Také sklad, ve kterém se právě nacházelo 3 500 000 lahví piva.

Závěr prohlídky patřil návštěvě firemní prodejny s upomínkovými předměty.

Po krátkém osobním volnu na svačinu nás čekala poslední část programu, jak se říká, to nejlepší na konec – prohlídka  automobilového závodu  Hyundai. Po promítnutí dokumentu, kdy během tří let vyrostla na zelené ploše největší automobilka ve střední Evropě, jsme se vydali na prohlídku závodem.  Z důvodu přísného zákazu  fotografování  obrázky k nahlédnutí nemáme, ale každý je má uloženy v sobě. Myslím, že to byl nezapomenutelný zážitek pro každého. Během 19 hodin  z role plechu o tl. 0,7 mm vyjede hotový vůz. Mezi novinky letošního roku patří model ix 35.

Většina žáků, stejně jako v loňském roce byla touto prohlídkou nadšena. Hlavně hoši se zajímali o  možnosti pracovního uplatnění, výši výdělku a zaměstnaneckých výhod. Každý žák obdržel letáček s potřebnými informacemi.

Hlavní část exkurze byla hrazena z prostředků projektu. Doprovodnou část (hornické muzeum Landek, Fojtství a Obecná škola Kozlovice, Pivovar Radegast) si žáci hradili z vlastních prostředků.

Cílem naší dvoudenní cesty bylo přiblížit žákům první kontakty s trhem práce, jak vyplývá také z názvu projektu. Záleží teď na nich samotných, zda si po získání výučního listu budou umět odpovědět  na otázky typu Co umím? Co chci dělat? Umím si říct o práci? Budoucnost záleží na nich samotných,  jak se svým zaměstnavatelům předvedou, ukáží, co umí a hlavně jakou budou mít  chuť a ochotu pracovat. Věříme, že tato dvoudenní exkurze bude také příjemnou tečkou a vzpomínkou na léta prožitá na učilišti v Kelči.

 

Přejeme všem hodně štěstí!

 

Zapsala: Ing. Renata Smahlová