DNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VE 3. ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2014-2015

Tato aktivita byla realizována v tomto školním roce v rámci návštěv Odborného učiliště Kelč žáky jednotlivých partnerských základních škol praktických. Ve spolupráci s příslušnými výchovnými poradci byli osloveni budoucí účastníci po projektových činností v rámci této aktivity z řad vycházejících žáků základních škol praktických. Účast partnerských „projektových“ škol jsme rozšířili o partnerské školy z jiných než našeho kraje. Dnů pracovních činností se letos od 4. do 19. listopadu zúčastnilo 50 žáků ze 7 základních škol praktických z Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, Hranic, Lipníka nad Bečvou, po roční pauze z Nového Jičína a nově z Fulneku. Prostřednictvím Dotazníku profesního zájmu vytvořeného v rámci projektu byl prověřen u žáků zájem o některé z nabízených oborů vzdělání. V rámci akce byly s žáky realizované různé činnosti a aktivity, výroba cvičných základních a doplňkových výrobků a činností, seznámení s pracovními postupy, pracovním prostředím a atmosférou ve všech oborech vzdělání, které naše škola nabízí. Úkoly v zahradnických, pečovatelských, zámečnických, zednických a prodavačských činnostech sklidily u žáků velký ohlas. Součástí akce byla úvodní informativní přednáška zakončená besedou a také prohlídka celého areálu školy. Celá akce tak umožnila žákům se speciálními vzdělávacími potřebami co nejlépe a nejvhodněji si vybrat budoucí povolání. Součástí této aktivity budou dále následné besedy na partnerských Základních školách praktických plánované na přelomu ledna a února 2015. I přes zvýšenou aktivitu celé školy, všech pracovníků, všech pedagogů se nepodařilo zajistit účast žádného integrované žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je tato projektová akce také určena a bylo pozváním, zdůrazněným v mnoha případech osobní návštěvou, osloveno cca 110 základních škol ze Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, především ze sousedních okresů.

DNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VE 2.DRUHÉM ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2013-2014

Tato aktivita byla realizována v tomto školním roce v rámci návštěv Odborného učiliště Kelč žáky jednotlivých partnerských základních škol praktických. Ve spolupráci s příslušnými výchovnými poradci byli osloveni budoucí účastníci po projektových činností v rámci této aktivity z řad vycházejících žáků základních škol praktických. Účast partnerských „projektových“ škol jsme rozšířili o partnerské školy z jiných než našeho kraje. Dnů pracovních činností se zúčastnilo 70 žáků ze základních škol praktických z Valašského Meziříčí, Vsetína, Rožnova pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, Holešova, Oder, Hranic a Lipníka nad Bečvou.. Prostřednictvím Dotazníku profesního zájmu vytvořeného v rámci projektu byl vyvolán u žáků zájem o některé z nabízených oborů vzdělání. V rámci akce byly s žáky realizované různé činnosti a aktivity, výroba cvičných a doplňkových výrobků a činností, seznámení s pracovními postupy, pracovním prostředím a atmosférou ve všech oborech vzdělání, které naše škola nabízí. Úkoly v zahradnických, pečovatelských, zámečnických, zednických a prodavačských činnostech sklidily u žáků velký ohlas. Součástí akce byla úvodní informativní přednáška zakončená besedou a také prohlídka celého areálu školy. Celá akce tak umožnila žákům se speciálními vzdělávacími potřebami co nejlépe a nejvhodněji si vybrat budoucí povolání. Součástí této aktivity budou dále následné besedy na partnerských Základních školách praktických plánované na měsíc leden 2014.

 

Dny pracovních činností – duben 2012

Ve dnech 2.-3. dubna a 16.-17. dubna proběhla v rámci projektu 2. etapa Dnů pracovních činností. Tato akce byla připravena pro žáky 8.tříd základních škol praktických, a to z Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Halenkova, Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm. Zúčastnilo se jí celkem 49 žáků, kteří si opět vyrobili cvičné výrobky v jednotlivých učebních oborech. Až se budou tyto děti příští rok rozhodovat o svém budoucím povolání, třeba využijí zkušeností právě z těchto Dnů pracovních činností. Akce se setkala s velkým úspěchem jak žáků, tak i pedagogů z těchto výše jmenovaných škol.

Následující fotografie byly pořízeny v průběhu 2. etapy Dnů pracovních činností.

Odkazy pro shlédnutí doprovodného filmu

Dny pracovních činností

Dny pracovních činností část 2

Besedy na partnerských základních školách praktických v rámci 2. etapy Dnů pracovních činností – květen 2012

Ve dnech 14. 5. – 17. 5. 2012 proběhly besedy na partnerských Základních školách praktických (ZŠP) v rámci 2. etapy Dnů pracovních činností. Pedagogové OU v Kelči, kteří se podíleli na dnech pracovních činností odjeli na partnerské školy projektu – ZŠP Bystřice pod Hostýnem, ZŠP Valašské Meziříčí, ZŠP Rožnov pod Radhoštěm, ZŠP Vsetín, kde společně s žáky besedovali o proběhlých pracovních dnech, vzájemně si sdělovali své zážitky a postřehy, diskutovali o jednotlivých učebních oborech, ….. Podkladem k diskuzi bylo společné shlédnutí dokumentárního filmu. DVD s tímto filmem potom obdržel každý ze zúčastněných žáků.

Dny pracovních činností – říjen 2011

Jednou z aktivit tohoto projektu byly tzv. Dny pracovních činností, které se na naší škole uskutečnily ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2011 a 17. 10. – 18. 12. 2011. Prostřednictvím těchto dnů byl umožněn žákům 9. tříd základních škol praktických první konkrétní kontakt s prostředím, pomůckami, materiálem a činnostmi v jednotlivých učebních oborech. Naši učitelé připravili pro tyto dny nabídku cvičných výrobků a prací, které si tito žáci zhotovili a odvezli s sebou domů.

Fotografie a  byly pořízeny v průběhu těchto pracovních dnů.

Odkazy pro shlédnutí doprovodného filmu

Dny pracovních činností

Dny pracovních činností část 2