Projekt Odborného učiliště Kelč v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce

Cílem projektu je zkvalitnění uplatnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou trvale znevýhodněni ve všech etapách svého profesního rozhodování a také na trhu práce. V rámci projektu se zaměříme na tři cílové skupiny. První skupinou jsou žáci základních škol praktických a integrovaní žáci, u kterých se soustředíme na pomoc při výběru jejich profesního uplatnění a budoucího povolání. Pracovníci OU připraví Dny praktických činností, v jejíchž rámci si budou moci tito žáci vyzkoušet různé pracovní činnosti a operace, které bezprostředně souvisí s nabízenými obory vzdělání. Žáci tak získají lepší představu o těchto oborech a svém následném uplatnění, což by mělo vést k odpovědnější volbě budoucího povolání. Druhou skupinu, na kterou je projekt zaměřen, jsou žáci 3. ročníku Odborného učiliště Kelč. Cílem našeho působení je udržení žáků v systému vzdělávání, zvýšení adaptability absolventů na trhu práce a jejich dlouhodobé zaměstnatelnosti. Prostředkem tohoto působení bude mimo jiné i výuka nového předmětu „Hledám práci“ a využívání kvalitní interaktivní technologie. Neodmyslitelnou součástí projektu je i třetí skupina, a to pedagogických pracovníků Odborného učiliště a partnerských škol praktických. Ti si budou v rámci projektu rozšiřovat své odborné i speciální vzdělávání. O realizaci projektu budeme na těchto stránka nadále informovat.

Foto z rozšiřování odborné a speciální vzdělanosti pedagogických pracovníků Odborného učiliště a partnerských škol praktických